Digitaliseren in de transport

Transport | Logistiek

In de transportsector is vandaag de dag nog sprake van veel papierwerk. Opgestelde documenten worden overhandigd aan chauffeurs die zij de hele rit bij zich moeten houden en na de rit weer moeten inleveren. De papieren worden vervolgens gearchiveerd om voor een nader moment nog raadpleegbaar te blijven. Een omslachtig traject waar veel tijd in verloren gaat. Met de komst van digitalisering en online archivering kan dit traject sterk verbeterd worden. Dit heeft een efficiëntere bedrijfsvoering als gevolg.