Digitaliseren binnen de overheid

Gemeente | Ministerie | Inspectie | Provincie | Agentschap | Waterschap | Politie

De overheid heeft al veel geïnvesteerd in digitale toepassingen om informatiestromen korter en eenvoudiger te maken. DigiD, de digitale balie en de digitale stamboom zijn hier enkele voorbeelden van. Toch is er nog een groot gedeelte achter de schermen dat bestaat uit stapels papieren en dikke dossiers. Doordat overheidsinstellingen vaak te maken hebben met belangrijke documenten die tot in oneindigheid bewaard worden, is het van belang om te digitaliseren. Op deze manier worden archiefruimtes teruggedrongen en wordt een efficiëntere bedrijfsvoering gestimuleerd. Bovendien draagt digitalisering bij aan het sneller toegankelijk maken van overheidsinformatie.