Digitaliseren in het onderwijs

Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Hoger onderwijs | Beroepsonderwijs | Volwassenenonderwijs | Particuliere scholen | Particuliere universiteiten

Het onderwijs is continu onderhevig aan uiteenlopende ontwikkelingen. Zo ook op het gebied van digitaliseren. Het onderwijs heeft al diverse veranderingen doorgevoerd om het nieuwe werken en leren te verwelkomen. Traditionele schoolboeken, schoolborden en bibliotheekvoorzieningen hebben plaats gemaakt voor iPads, laptops, digiborden en E-books. Verslagen worden vaker online ingeleverd en de nodige schoolopdrachten worden digitaal uitgevoerd. Al met al is digitalisering dus volop aan de orde binnen het onderwijs.