Digitaliseren in de juridische dienstverlening

Advocatenkantoor | Juristenkantoor | Notaris | Rechtbank | Rechtswinkel

In de juridische dienstverlening is de laatste jaren steeds meer aandacht voor digitale ontwikkeling. Doordat de overheid acht dat een gerechtelijke procedure eenvoudiger en sneller in gang gezet moet kunnen worden, is het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI) opgezet. Het programma biedt te mogelijkheid om online een rechtszaak te starten en verschaft betrokkenen toegang tot een digitaal dossier. De online mogelijkheden biedt de juridische sector nog veel kansen. Door te digitaliseren kan efficiënter en doelmatiger gewerkt worden.