Digitaliseren in iedere sector

Iedere branche heeft te maken met papieren documenten en de plicht om deze voor een specifieke periode te bewaren. Al is het om hiermee te voldoen aan de wet- en regelgeving van verschillende instanties. Door de papieren rompslomp en toestroom van documentatie via verschillende kanalen, is het voor ieder organisatie een complexe opgave om een archief compleet en up-to-date te houden. Veel branches moeten tevens met regelmaat het archief raadplegen om een specifiek document te zoeken. Dit vergt veel tijd en kan efficiënter.

DocuOnline is met het digitale archief en digitale factuurverwerking actief op verschillende markten. Ieder product is hierbij afgestemd op de normen en eisen waaraan binnen een organisatie voldaan dient te worden. Doordat iedere branche te maken heeft met een eigen structuur, wijze van informatieverwerking en bewaartermijn, zorgen wij voor een maatwerk oplossing dat aan deze eisen voldoet.