Afbeeldingen in digitaal archief

Afbeeldingen in de vorm van foto’s, schetsen, bouwtekeningen, et cetera, kunnen met de software van DocuOnline gemakkelijk gedigitaliseerd en opgeslagen worden in een digitaal archief. Door afbeeldingen te scannen en op te slaan op basis van verschillende trefwoorden, is deze documentatie op een later tijdstip eenvoudig te raadplegen. U bespaart hiermee niet alleen tijd met het terugzoeken van een tekening of foto, tevens kunt u archiefkasten en multomappen de deur uit doen. Met één digitaal archief beheert u alle documenten binnen uw organisatie.